GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCESBIOTECHNOLOGY


Mayıs 2016 - Doktora Yeterlik Sınavı

Mayıs - 2016 döneminde Doktora Yeterlik sınavına girecek öğrencilerin;

sınava girecekleri dalların belirtildiği, tez danışmanı onaylı başvuru

dilekçelerini 18 Mart 2016 Cuma gününe kadar Fen Bilimleri Enstitüsü

3. kat 304 no'lu odaya iletmeleri gerekmektedir.

 

*Yönetmelik gereği Doktora Yeterlik sınavına girebilmek için ders

yükünün tamamlanmış olması gerekmektedir.